REGLEMENT WINTERCOMPETITIE

1. De wintercompetitie vindt plaats in SportsPlanet Eindhoven-Best in de periode van donderdag 04 september 2020 t/m zondag 04 april 2021.

2. Deelnemers worden op sterkte ingedeeld in poules en spelen wedstrijden van 1 uur. Het begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven door de zoemer.

3. Puntentelling
– Er worden maximaal 2 sets gespeeld.
– De winnaar van de set is degene die het eerst 6 games behaalt, echter met 2 games verschil.(bv 6-4 of 7-5)
– Elke behaalde game is 1 punt.
– Bij setwinst krijgt men 1 bonuspunt.
– Is de stand 6-6 dan krijgt ieder 6 punten.

4. De winnaar noteert de uitslag op de uitslagenlijst in de gang.

5. Indien men een geplande wedstrijd verhinderd is dan mag men een invaller van gelijk of lager niveau laten spelen. Men kan de wedstrijd ook verzetten naar een ander tijdstip. Dit dient altijd in (telefonisch) overleg met SportsPlanet te gebeuren en met de tegenstander. Men kan hiervoor bellen naar: 0499-397297

6. Indien een der partijen wedstrijden op de afgesproken tijd niet aanwezig, is de partij gewonnen door het aanwezige team en krijgt daarvoor 14 punten. Niet gespeelde wedstrijden c.q. niet afgemelde wedstrijden, worden als gespeeld beschouwd en kunnen niet worden overgespeeld.

7. Bij voortijdig afbreken van de partij door b.v. een blessure, dan is de puntentelling als volgt:
– Blessure tijdens de wedstrijd A-B in de eerste set bij een stand van 5-3 (blessure koppel B), dan wordt de stand 6-3 en 6-0.
– Blessure tijdens de wedstrijd A-B in de tweede set bij een stand van 6-4 en 3-5 (blessure koppel B), dan wordt de stand 6-4 en 6-5.
– De behaalde punten van het geblesseerde koppel blijven gehandhaafd.

8. Na afloop van iedere periode wordt er een promotie/degradatie systeem toegepast. Dit houdt in dat de 2 hoogste geëindigde van iedere poule, een poule hoger gaan en de 2 laagste een poule lager. Bij een gelijk aantal punten telt het onderlinge resultaat, is dit ook gelijk dan tellen we het positieve game – saldo. (Bij kleinere poules kan het zijn dat alleen de bovenste promoveert en de laagste degradeert.)

9. Aan het einde van de competitie volgt een prijsuitreiking voor de poulewinnaars (2de of 3de deel) van de Wintercompetitie.

10. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.

DamesdubbelcompetitieDamesdubbelcompetitie Donderdag
Start in de week van 14 september 2020Start op donderdag 04 september 2020
maandag: 09.00-12.00 uur / 13.30-15.30 uurdonderdagmorgen van :09.00-13.00
dinsdag: 09.00-12.00 uur / 13.30-15.30 uur
woensdag: 09.00-12.00 uur / 13.30-15.30 uur24 wedstrijden van 1 uur .
donderdag: 13.30-15.30 uurpromotie / degradatie na 8 speelronden en 16 speelronden
vrijdag: 09.00-12.00 uur / 13.30-15.30 uur
24 wedstrijden van 1 uur.prijs
promotie/degradatie na 8 speelronden en 16 speelronden.€ 135,00 p.p.

U kunt inschrijven voor de competitie door het inschrijfformulier voor 01 juni 2019 te mailen naar : info@vtcbest.nl of sturen naar :

 

SportsPlanet
De Maas 6
5684 PL Best

De betaling van het competitiegeld geschiedt via een factuur of door het invullen van een éénmalige machtiging. Door het invullen van een éénmalige automatische machtiging krijgt u € 5,- per persoon korting op het competitiegeld.

Algemene voorwaarden
Let op; indien uw inschrijving onverhoopt géén doorgang kan vinden dient u
ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij annulering na 01 juli as. bent
u de totale deelnamekosten verschuldigd aangezien de definitieve poule indeling
dan reeds heeft plaatsgevonden.